Stemmingsstoornissen AMC
 
Welkom op de website van Stemmingsstoornissen, onderdeel van de divisie Hersenen en Zintuigen van het Academisch Medisch Centrum (AMC) te Amsterdam.

De presentaties van het symposium 'Goed Gestemd aan het Werk' op 20 maart 2013 staan bij Presentaties GG Werk 
 
Onze afdeling is een expertisecentrum voor de verschillende vormen van Stemmingsstoornissen, met name de Depressieve Stoornissen en de Bipolaire (of Manisch-depressieve) Stoornissen. Door de inmiddels jarenlange ervaring van een breed samengesteld team, zijn wij in het bijzonder gericht op (1) patiŽnten bij wie onvoldoende duidelijkheid bestaat over de aard van de aandoening  of de diagnose, en (2) patiŽnten die onvoldoende baat hebben gehad bij eerdere behandelingen.

Ons motto is dat wij willen voorkomen dat stemmingsstoornissen maar voortduren of steeds weer terugkeren. Daartoe bieden wij zowel poliklinische, dagklinische als klinische behandelingen, passen wij uitsluitend effectief gebleken behandelingen toe en verrichten wij zelf vernieuwend wetenschappelijk onderzoek.

Voor volledige informatie over de drie hoofdtaken van Stemmingstoornissen, te weten:

- behandeling van patiŽnten: aanmelding en behandeling
- medisch-wetenschappelijk onderzoek
- verzorgen van geneeskundig onderwijs

verwijzen wij u naar de volgende website: www.amcpsychiatrie-depressie.nl 


Proefpersonen gezocht

In het kader van onze wetenschappelijke activiteiten zijn we hard op zoek naar deelnemers voor onderzoek. Mocht u geÔnteresseerd zijn om bij te dragen aan wetenschappelijk onderzoek, of heeft u een patiŽnt die mogelijk zou kunnen bijdragen, zie de volgende link: Proefpersonen